loading ...
back
loading ...
back

หากน้องๆมีคำถามเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองชาวสมอลส์หรือมีสิ่งที่อยากร่วมแบ่งปันให้กับพลเมืองคนอื่นๆ ก็ส่งมาได้เลยจ๊ะ เรายินดีตอบคำถามและรับข้อเสนอแนะต่างๆโดยส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์ หรือพิมพ์ข้อความส่งที่นี่ได้เลย
*Full Name: *Your Message:
*Småland Passpost No:
*Email Address:
Mailing Address:
   
send
loading ...
back
Rights of a småle
Hej småles! Here are your rights and benefits as citizens of Småland.
สิทธิประโยชน์ของพลเมืองชาวสมอลส์
 • ส่วนลดราคาอาหารเมนูสำหรับเด็ก และรับเครื่องดื่มฟรี
 • รับ 0.50 สมอลส์ดอลลาร์ทุกครั้งที่แวะมาที่ IKEA
 • ใช้สมอลส์ดอลลาร์แลกรับสินค้าสมอลส์
 • เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 • ได้รับจดหมายข่าวเต่าทองเป็นประจำ
 • รับฟรี! พริ้นเซสเค้ก เมื่อน้องๆอายุ 13 ปีบริบูรณ์
Rights of a Smålish citizen
 • พลเมืองชาวสมอลส์ต้องมีอายุระหว่าง 4-12 ปี 9 เดือน (นับจากวันเกิด) และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น สถานภาพความเป็นพลเมืองชาวสมอลส์จะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นเดือนเกิดอายุครบ 13 ปี ไม่ว่าจะสมัครเมื่อใด สมัครเป็นพลเมืองชาวสมอลส์ได้โดยแวะมาที่บ้านเต่าทองพร้อมผู้ปกครอง
 • สมัครเป็นพลเมืองชาวสมอลส์ได้ที่บ้านเต่าทองใน IKEA บางนาเท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • ใบสมัครเข้าร่วมเป็นพลเมืองสมอลส์จะต้องลงนามโดยผู้ปกครอง และน้องๆต้องถ่ายภาพที่บ้านเต่าทองเพื่อใช้ติดพาสปอร์ต
 • พลเมืองสมอลส์จะถือพาสปอร์ตสมอลส์ฉบับปัจจุบันได้คนละ 1 เล่มเท่านั้น หากตรวจพบว่ามีการทำสำเนาพาสปอร์ตเพื่อใช้อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีผลให้ถูกยกเลิกบัญชีนั้นๆ และเสียค่าปรับ 5 สมอลส์ดอลลาร์ ในกรณีพาสปอร์ตสูญหายจะถูกหัก2 สมอลส์ดอลลาร์ในการทำเล่มใหม่ แต่ในกรณีที่เล่มเก่าเต็ม สามารถต่อเล่มใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • น้องๆที่ยังถือบัตรพลเมืองชั่วคราว ให้ดำเนินการสมัครที่บ้านเต่าทองให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันสมัคร เพื่อรักษาสถานภาพพลเมืองชาวสมอลส์ พาสปอร์ตสมอลส์ และสิทธิประโยชน์ทุกประการ
 • ทุกๆครั้งที่แวะมาที่ IKEA บางนา น้องๆสามารถสแกนพาสปอร์ตที่เห็ดวิเศษ (เครื่องพิมพ์คูปอง) ได้วันละ 1 ครั้ง เพื่อรับสติ๊กเกอร์ 1 ดวง และ 0.50 สมอลส์ดอลลาร์เพิ่มในบัญชี (สะสมได้ไม่เกิน 10 สมอลส์ดอลลาร์/ปี) โดยจำนวนสติ๊กเกอร์บนพาสปอร์ตสมอลส์จะไม่สัมพันธ์กับจำนวนสมอลส์ดอลลาร์ที่น้องๆมีอยู่
 • พลเมืองชาวสมอลส์สามารถใช้สมอลส์ดอลลาร์ได้หลายวิธี สามารถถอนและสั่งพิมพ์สมอลส์ดอลลาร์และสมอลส์เซ็นต์ได้ที่เห็ดวิเศษสมอลแลนด์ สมอลส์ดอลลาร์และสมอลส์เซ็นต์ไม่สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าในสโตร์ IKEA หรือร้านค้าอื่นๆในประเทศไทยได้ เมื่อสิ้นสุดสภาพพลเมืองชาวสมอลส์ หรือมีสมอลส์ดอลลาร์หมดอายุ สมอลส์ดอลลาร์ที่ยังไม่ได้ใช้เหล่านั้นจะถูกนำไปรวมในกองทุนสำรองสมอลแลนด์
 • เมื่อสแกนพาสปอร์ต พลเมืองชาวสมอลส์จะได้รับคูปองลดราคาอาหารเด็ก และรับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว (คูปองหมดอายุภายใน 1 วัน) และใช้เพื่อรับประทานอาหารใน IKEA เท่านั้น หากทางเราพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้พาสปอร์ตหรือคูปอง คูปองที่ใช้จะถูกยึด และเราอาจจะยึดพาสปอร์ตไว้ด้วย
 • น้องๆสามารถมาที่ IKEA สโตร์ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ แต่จะสะสมสมอลส์ดอลลาร์ได้สูงสุด 10 ดอลลารืต่อปี (ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม) รวมถึงสมอลส์ดอลลาร์ที่ได้รับจากวิธีอื่นๆ
 • สมอลส์ดอลลาร์ที่สะสมไว้ในปีหนึ่งๆ จะหมดอายุหลังจาก 2 วิธี 1. หลังจาก 2 ปีโดยนับวันที่ 31 ธันวาคม เป็นที่สิ้นสุด 2. เมื่อสิ้นเดือนเกิดอายุครบ 13 ปี โดยยึดเอาข้อที่ให้ผลก่อนเป็นหลัก
 • IKEA จะไม่ชดเชยสมอลส์ดอลลาร์ที่หมดอายุ หรือออกจดหมายครบรอบวันเกิด 13 ปีให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย ดังนั้น จึงหมั่นตรวจดูวันหมดอายุของสมอลส์ดอลลาร์และใช้สิทธิก่อนวันหมดอายุ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนเสมอ พลเมืองชาวสมอลส์จะต้องจดจำเวลาของกิจกรรมที่ตนลงทะเบียน สมอลแลนด์จะไม่คืนดอลลาร์ให้ในกรณีที่พลเมืองไม่เข้าร่วมกิจกรรม
 • พลเมืองสมอลส์จะได้รับจดหมายข่าวเต่าทองเป็นประจำและได้รับรหัสล็อกอินในเว็บไซต์ www.smalesthailand.com.
 • การใช้บริการสมอลแลนด์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องส่วนสูง คือ สูงระหว่าง 100 - 130 ซม. เท่านั้น ไม่ว่าน้องจะอายุเท่าใด
 • IKEA ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการรับพลเมืองสมอลส์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ และสิทธิประโยชน์ของสมอลส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ IKEA อาจยกเลิกสถานภาพพลเมืองชาวสมอลส์ หากเกิดการกระทำผิดข้อตกลงของสมอลแลนด์
สนุกสนานกับการเป็นพลเมืองชาวสมอลส์

พลเมืองชาวสมอลส์ได้รับสิทธิประโยชน์นับไม่ถ้วนที่ IKEA
รายละเอียดเพิ่มเติม

FAQs

เราอาจมีคำตอบที่น้องๆอยากรู้
รายละเอียดเพิ่มเติม